[IFRS 15] Điều khoản khách hàng chấp nhận sản phẩm

Doanh thu kế toán được ghi nhận khi nào?Điều khoản về việc khách hàng chấp nhận sản phẩm có ảnh hưởng như thế nào tới thời điểm ghi nhận doanh thu của đơn vị? Một nội dung trong chương trình trao đổi chuyên môn về chủ đề doanh thu kế toán do Cộng đồng IFRS …

Read more[IFRS 15] Điều khoản khách hàng chấp nhận sản phẩm

[IFRS 15] Ghi nhận kế toán đối với chi phí vận chuyển hàng bán

Chi phí vận chuyển hàng bán được ghi nhận như thế nào?Liệu có phải tất cả các khoản chi cho việc vận chuyển hàng bán tới khách hàng đều được ghi nhận là một khoản chi phí bán hàng? Hãy cùng tìm hiểu về nội dung này thông qua video dưới đây. Một nội dung …

Read more[IFRS 15] Ghi nhận kế toán đối với chi phí vận chuyển hàng bán

Kế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

Theo quy định của chuẩn mực IFRS 16 thì đã không còn có sự phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động đối với bên đi thuê tài sản. Tuy nhiên mình vẫn đưa vào trong video để mọi người dễ hình dung hơn nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh youtube để …

Read moreKế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

Bất động sản đầu tư là gì?

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư định nghĩa như sau: “Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài …

Read moreBất động sản đầu tư là gì?

[Sửa đổi IAS 37] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

Vào ngày 14/05/2020, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 37 với tiêu đề: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37) Trước sửa đổi, chuẩn mực chưa có quy định cụ thể về các chi phí cần trích lập dự …

Read more[Sửa đổi IAS 37] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

[IAS 40] Kế toán favourable and unfavourable lease terms

Công ty A mua một tòa nhà văn phòng từ Công ty B với giá 20 tỷ đồng. Biết tại thời điểm mua, Công ty B đang cho Công ty C thuê tòa nhà văn phòng trên theo một hợp đồng không hủy ngang với thời hạn còn lại là 5 năm tính từ thời …

Read more[IAS 40] Kế toán favourable and unfavourable lease terms

[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

Nhân câu chuyện của chị Nhung Đào hỏi về IFRS 16, tớ tranh thủ viết nhanh một bài viết về nội dung initial direct costs này. Nguyên văn câu hỏi của chị Nhung Đào như sau: “Cả nhà cho em hỏi về đoạn 24 trong IFRS16 với ạ. Theo như điểm c, d, các chi …

Read more[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

[Sửa đổi IAS 16] Proceeds before Intended Use

Vào ngày 14/05/2020, IASB đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 16 với tiêu đề: Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16) Trước sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp trừ khỏi nguyên giá tài sản các khoản tiền thu được từ việc …

Read more[Sửa đổi IAS 16] Proceeds before Intended Use