Kế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

Theo quy định của chuẩn mực IFRS 16 thì đã không còn có sự phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động đối với bên đi thuê tài sản. Tuy nhiên mình vẫn đưa vào trong video để mọi người dễ hình dung hơn nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh youtube để …

Read moreKế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

Bất động sản đầu tư là gì?

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư định nghĩa như sau: “Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài …

Read moreBất động sản đầu tư là gì?

[IAS 37 update] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

Vào ngày 14/05/2020, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 37 với tiêu đề: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37) Trước sửa đổi, chuẩn mực chưa có quy định cụ thể về các chi phí cần trích lập dự …

Read more[IAS 37 update] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

[IAS 40] Kế toán điều khoản cho thuê có lợi hoặc bất lợi

Công ty A mua một tòa nhà văn phòng từ Công ty B với giá 20 tỷ đồng. Biết tại thời điểm mua, Công ty B đang cho Công ty C thuê tòa nhà văn phòng trên theo một hợp đồng không hủy ngang với thời hạn còn lại là 5 năm tính từ thời …

Read more[IAS 40] Kế toán điều khoản cho thuê có lợi hoặc bất lợi

Initial direct costs là gì?

Nhân câu chuyện của chị Nhung Đào hỏi về IFRS 16, tớ tranh thủ viết nhanh một bài viết về nội dung initial direct costs này. Nguyên văn câu hỏi của chị Nhung Đào như sau: “Cả nhà cho em hỏi về đoạn 24 trong IFRS16 với ạ. Theo như điểm c, d, các chi …

Read moreInitial direct costs là gì?

[IAS 16 update] Proceeds before Intended Use

Vào ngày 14/05/2020, IASB đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 16 với tiêu đề: Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16) Trước sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp trừ khỏi nguyên giá tài sản các khoản tiền thu được từ việc …

Read more[IAS 16 update] Proceeds before Intended Use

Áp dụng chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Ngày 28/05/2020, IASB ban hành bản sửa đổi đối với chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản nhằm giúp đơn giản hóa việc ghi nhận thông tin kế toán đối với khoản hỗ trợ của bên cho thuê đối với bên đi thuê tài sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Bản …

Read moreÁp dụng chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Going concern và break-up basis

1. Going concern là gì? Đoạn 25, IAS 1 định nghĩa về giả định hoạt động liên tục như sau: “An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so.” Giải thể doanh …

Read moreGoing concern và break-up basis

Ghi nhận kế toán đối với chi phí chuẩn bị mặt bằng

Đoạn 14, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về Tài sản cố định hữu hình quy định: “Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và …

Read moreGhi nhận kế toán đối với chi phí chuẩn bị mặt bằng

ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.