[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

Nhân câu chuyện của chị Nhung Đào hỏi về IFRS 16, tớ tranh thủ viết nhanh một bài viết về nội dung initial direct costs này. Nguyên văn câu hỏi của chị Nhung Đào như sau: “Cả nhà cho em hỏi về đoạn 24 trong IFRS16 với ạ. Theo như điểm c, d, các chi …

Read more[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

Tại sao chúng ta nên học IFRS ngay từ bây giờ?

Nếu như trước đây, việc học và tìm hiểu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế có thể vẫn chưa mang lại tính ứng dụng cao như mong muốn của người học, và điều này có thể khiến cho nhiều người e ngại thì giờ đây, khi Việt Nam đang trong lộ trình …

Read moreTại sao chúng ta nên học IFRS ngay từ bây giờ?