IASB đề xuất Chuẩn mực IFRS mới để cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động tài chính của các công ty chịu sự kiểm soát về giá

Hôm nay, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã công bố các đề xuất cho một chuẩn mực kế toán mới yêu cầu các công ty phải tuân theo quy định về kiểm soát giá để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin tốt hơn về hoạt động tài chính của …

Read moreIASB đề xuất Chuẩn mực IFRS mới để cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động tài chính của các công ty chịu sự kiểm soát về giá

IFRS Foundation xuất bản tài liệu giáo dục để hỗ trợ các công ty trong việc áp dụng giả định hoạt động liên tục

Tài liệu giáo dục được xuất bản để hỗ trợ việc áp dụng các Chuẩn mực IFRS một cách nhất quán và không thay đổi hoặc thêm vào các yêu cầu hiện có. Các công ty lập báo cáo tài chính sử dụng Chuẩn mực IFRS được yêu cầu đánh giá khả năng hoạt động …

Read moreIFRS Foundation xuất bản tài liệu giáo dục để hỗ trợ các công ty trong việc áp dụng giả định hoạt động liên tục

[IAS 1 update] Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 1 với tiêu đề Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1). Nội dung sửa đổi có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và các doanh nghiệp được phép lựa chọn áp dụng sớm …

Read more[IAS 1 update] Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn

[IAS 37 update] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

Vào ngày 14/05/2020, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 37 với tiêu đề: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37) Trước sửa đổi, chuẩn mực chưa có quy định cụ thể về các chi phí cần trích lập dự …

Read more[IAS 37 update] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

[IAS 16 update] Proceeds before Intended Use

Vào ngày 14/05/2020, IASB đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 16 với tiêu đề: Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16) Trước sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp trừ khỏi nguyên giá tài sản các khoản tiền thu được từ việc …

Read more[IAS 16 update] Proceeds before Intended Use

ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.