[HN] IFRS 16 – Kế toán đối với bên đi thuê tài sản

1. Nội dung chương trình Chương trình đào tạo chuẩn mực IFRS 16 – Thuê tài sản về mô hình ghi nhận đối với bên đi thuê tài sản. 2. Giới thiệu về chuẩn mực Chuẩn mực IFRS 16 – Thuê tài sản được ban hành vào tháng 1 năm 2016 và có hiệu lực …

Read more[HN] IFRS 16 – Kế toán đối với bên đi thuê tài sản

Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

Ngày 18/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 480/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030, theo đó yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật, ban hành bổ sung chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng phù hợp với các …

Read moreLộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam

ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.