IASB đề xuất Chuẩn mực IFRS mới để cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động tài chính của các công ty chịu sự kiểm soát về giá

Hôm nay, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã công bố các đề xuất cho một chuẩn mực kế toán mới yêu cầu các công ty phải tuân theo quy định về kiểm soát giá để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin tốt hơn về hoạt động tài chính của họ.

Quy định về kiểm soát giá, vốn phổ biến trong một số ngành, bao gồm các ngành công nghiệp tiện ích và giao thông công cộng, xác định số tiền mà một công ty có thể tính phí khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho họ và khoảng thời gian mà công ty có thể tính số tiền đó.

Trong một số trường hợp, khoảng thời gian công ty cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ khác với khoảng thời gian công ty có thể tính phí khách hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó — và do đó khác với thời kỳ công ty báo cáo doanh thu trong báo cáo thu nhập.

Khi những khác biệt về thời gian xảy ra, doanh thu mà công ty báo cáo trong một kỳ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tài sản và nợ phải trả mà công ty báo cáo trong bảng cân đối kế toán không đưa ra bức tranh hoàn chỉnh về số tiền mà quy định về kiểm soát giá cho phép công ty tính phí hàng hóa hoặc các dịch vụ được cung cấp trong thời kỳ đó.

Hiện tại, Chuẩn mực IFRS không yêu cầu các công ty cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về những khác biệt về mặt thời gian này.

Chuẩn mực được đề xuất sẽ đưa ra yêu cầu đối với các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin trên bằng cách báo cáo tài sản theo quy định và các khoản nợ theo quy định trong bảng cân đối kế toán của họ, và thu nhập theo quy định và chi phí theo quy định liên quan trong báo cáo thu nhập của họ.

Thông tin này sẽ bổ sung cho thông tin mà các công ty đã cung cấp về việc áp dụng các chuẩn mực IFRS hiện hành và cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh toàn cảnh hơn. Thông tin bổ sung sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được những biến động nào trong mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí của công ty là do sự khác biệt về thời gian và cho phép các nhà đầu tư đánh giá tốt hơn về triển vọng của công ty đối với dòng tiền trong tương lai.

Hans Hoogervorst, Chủ tịch Hội đồng, cho biết:

“Quy định về kiểm soát giá có thể có tác động lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, nhưng hiện tại các nhà đầu tư không có được bức tranh đầy đủ về tác động này. Chuẩn mực IFRS mới được đề xuất của chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin bổ sung để cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh đầy đủ hơn.”

Chuẩn mực được đề xuất sẽ thay thế IFRS 14 Các khoản hoãn lại theo luật định.

Quý độc giả có thể truy cập vào dự thảo của chuẩn mực tại đây. Thời hạn lấy ý kiến là ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap