[IAS 37 update] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

Vào ngày 14/05/2020, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 37 với tiêu đề: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37)

Trước sửa đổi, chuẩn mực chưa có quy định cụ thể về các chi phí cần trích lập dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn trong tương lai và do vậy, trong thực tế kế toán đang tồn tại hai quan luồng quan điểm trái chiều nhau.

  • Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng chỉ trích lập dự phòng cho phần chi phí tăng thêm, tức là các chi phí sẽ không phát sinh nếu không thực hiện hợp đồng. Theo luồng quan điểm này, việc trích lập dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn sẽ không bao gồm định phí, vốn liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai bởi vì đây là các chi phí mà doanh nghiệp vẫn sẽ phải chịu dù có thực hiện hợp đồng hay không;

  • Luồng quan điểm thứ hai cho rằng việc trích lập dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng. Các chi phí này bao gồm các biến phí và việc phân bổ các chi phí chung khác liên quan tới việc thực hiện hợp đồng.

Chuẩn mực sau sửa đổi yêu cầu chi phí trích lập dự phòng cho các hợp đồng có rủi ro lớn bao gồm cả biến phí và định phí. Do vậy, theo quy định mới của chuẩn mực, luồng quan điểm thứ nhất là không còn phù hợp.

“68A The cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both:

a) the incremental costs of fulfilling that contract—for example, direct labour and materials; and

b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts – for example, an allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling that contract among others.”

Nội dung sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn áp dụng các nội dung trên trước thời điểm này.

Để tải văn bản sửa đổi của chuẩn mực (14 trang), xin mời bạn đọc truy cập vào đường link bên dưới:

https://www.facebook.com/groups/ifrsinvietnam/permalink/290446248772449

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap