[Sửa đổi IAS 16] Proceeds before Intended Use

Vào ngày 14/05/2020, IASB đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 16 với tiêu đề: Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16)

Trước sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp trừ khỏi nguyên giá tài sản các khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử trong quá trình chạy thử nhằm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng:

“17 Examples of directly attributable costs are:
e) costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment);”

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3 – Tài sản cố định hữu hình cũng có quy định tương tự với IAS 16 trước sửa đổi:

“14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: Chi phí chuẩn bị mặt bằng; Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu; Chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử); Chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Sau sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu số tiền thu được từ việc bán sản phẩm sản xuất thử, cùng với chi phí chạy thử sản phẩm được ghi nhận vào báo cáo lãi lỗ trong kỳ:

“20A Items may be produced while bringing an item of property, plant and equipment to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management (such as samples produced when testing whether the asset is functioning properly). An entity recognises the proceeds from selling any such items, and the cost of those items, in profit or loss in accordance with applicable Standards. The entity measures the cost of those items applying the measurement requirements of IAS 2.”

Điều này có nghĩa rằng, doanh nghiệp sẽ ghi doanh thu và giá vốn, hoặc ghi nhận thu nhập khác đối với số tiền thuần thu được từ nghiệp vụ bán sản phẩm sản xuất thử, thay vì trừ khỏi nguyên giá của tài sản như trước đây.

Nội dung sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tuy nhiên doanh nghiệp được phép áp dụng các nội dung sửa đổi trước thời điểm này.

Để tải văn bản sửa đổi chuẩn mực (14 trang), xin mời bạn đọc truy cập đường link bên dưới:

https://www.facebook.com/groups/ifrsinvietnam/permalink/286794645804276/

Đừng bỏ lỡ!
Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký nhận bản tin để nhận được thông báo qua email khi có bài viết mới
Invalid email address
Chúng tôi không gửi spam email. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share via
Copy link
Powered by Social Snap