IFRS Foundation xuất bản tài liệu giáo dục để hỗ trợ các công ty trong việc áp dụng giả định hoạt động liên tục

Tài liệu giáo dục được xuất bản để hỗ trợ việc áp dụng các Chuẩn mực IFRS một cách nhất quán và không thay đổi hoặc thêm vào các yêu cầu hiện có. Các công ty lập báo cáo tài chính sử dụng Chuẩn mực IFRS được yêu cầu đánh giá khả năng hoạt động …

Read moreIFRS Foundation xuất bản tài liệu giáo dục để hỗ trợ các công ty trong việc áp dụng giả định hoạt động liên tục

[IAS 1 update] Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 1 với tiêu đề Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1). Nội dung sửa đổi có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và các doanh nghiệp được phép lựa chọn áp dụng sớm …

Read more[IAS 1 update] Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn

Going concern và break-up basis

1. Going concern là gì? Đoạn 25, IAS 1 định nghĩa về giả định hoạt động liên tục như sau: “An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so.” Giải thể doanh …

Read moreGoing concern và break-up basis

Hiểu rõ về khái niệm thu nhập và chi phí

Chào mọi người. Hôm trước, trong video hướng dẫn về kỹ thuật lập báo cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp, tớ có đưa ra hai tình huống vui để thảo luận. Cho bạn nào chưa xem video thì hai tình huống được đưa ra thảo luận như tại bên dưới nhé: Đa phần câu …

Read moreHiểu rõ về khái niệm thu nhập và chi phí

ĐỪNG BỎ LỠ!
Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi

Nhận thông báo để không bỏ lỡ các bài viết mới cùng các chương trình chia sẻ chuyên môn từ chúng tôi!

Invalid email address
Email được gửi vào sáng thứ hai hàng tuần khi có bài viết mới. Bạn hãy kiểm tra hòm thư quảng cáo (promotions) nhé.