Bất động sản đầu tư là gì?

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư định nghĩa như sau: “Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài …

Read moreBất động sản đầu tư là gì?

[IAS 40] Kế toán favourable and unfavourable lease terms

Công ty A mua một tòa nhà văn phòng từ Công ty B với giá 20 tỷ đồng. Biết tại thời điểm mua, Công ty B đang cho Công ty C thuê tòa nhà văn phòng trên theo một hợp đồng không hủy ngang với thời hạn còn lại là 5 năm tính từ thời …

Read more[IAS 40] Kế toán favourable and unfavourable lease terms