Kế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

Theo quy định của chuẩn mực IFRS 16 thì đã không còn có sự phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động đối với bên đi thuê tài sản. Tuy nhiên mình vẫn đưa vào trong video để mọi người dễ hình dung hơn nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh youtube để …

Read moreKế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản theo quy định của IFRS 16

[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

Nhân câu chuyện của chị Nhung Đào hỏi về IFRS 16, tớ tranh thủ viết nhanh một bài viết về nội dung initial direct costs này. Nguyên văn câu hỏi của chị Nhung Đào như sau: “Cả nhà cho em hỏi về đoạn 24 trong IFRS16 với ạ. Theo như điểm c, d, các chi …

Read more[IFRS 16] Initial direct costs là gì?

Áp dụng chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Ngày 28/05/2020, IASB ban hành bản sửa đổi đối với chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản nhằm giúp đơn giản hóa việc ghi nhận thông tin kế toán đối với khoản hỗ trợ của bên cho thuê đối với bên đi thuê tài sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Bản …

Read moreÁp dụng chuẩn mực IFRS 16 về thuê tài sản trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Phân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động tài sản

Để phân biệt giữa thuê tài chính và thuê hoạt động tài sản, chúng ta cần phải hiểu được như thế nào là thuê tài chính và như thế nào là thuê hoạt động. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 (VAS 06) về thuê tài sản định nghĩa về thuê tài chính và …

Read morePhân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động tài sản

Ghi nhận chi phí thuê đất và cơ sở hạ tầng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản

Chuẩn mực kế toán về tài sản cố định hữu hình yêu cầu chỉ trích khấu hao tài sản cố định kể từ thời điểm các tài sản này đạt tới trạng thái sẵn sàng sử dụng. Như vậy, giả sử một doanh nghiệp mua đất (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng lâu …

Read moreGhi nhận chi phí thuê đất và cơ sở hạ tầng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản